六月 2024

M
T
W
T
F
S
S
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
六月

1

No Events
六月

2

No Events
六月

3

No Events
六月

4

No Events
六月

5

No Events
六月

6

No Events
六月

7

No Events
六月

8

No Events
六月

9

No Events
六月

10

No Events
六月

11

No Events
六月

12

No Events
六月

13

No Events
六月

14

No Events
六月

15

No Events
六月

16

No Events
六月

17

No Events
六月

18

No Events
六月

19

No Events
六月

20

No Events
六月

21

六月

22

No Events
六月

23

No Events
六月

24

六月

25

六月

26

六月

27

No Events
六月

28

No Events
六月

29

No Events
六月

30

No Events

藝術家

黃狄文 - 副藝術總監

梁曉端 - 劇場構作

伍宇烈 - 藝術總監

柯志輝 - 資深舞蹈藝術家

喬楊 - 駐團藝術家

樂知靄 - 排練指導

鄺彥璋、丘善行 - 資深舞蹈藝術家

安子桓 - 舞蹈藝術家

莊綺婷 - 實習舞蹈藝術家

王佳妮 - 舞蹈藝術家、駱曉玟、姚欣玥 - 實習舞蹈藝術家

岑珮榕 - 資深舞蹈藝術家、韓淑賢 - 舞蹈藝術家

桑吉加 - 駐團編舞

鄺彥璋、丘善行 - 資深舞蹈藝術家、秦滙晉 - 實習舞蹈藝術家

加入通訊名單 收取我們的最新消息

興趣