七月 2024

M
T
W
T
F
S
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
七月

1

No Events
七月

2

No Events
七月

3

No Events
七月

4

No Events
七月

5

No Events
七月

6

No Events
七月

7

No Events
七月

8

No Events
七月

9

No Events
七月

10

No Events
七月

11

No Events
七月

12

七月

13

七月

14

七月

15

No Events
七月

16

No Events
七月

17

No Events
七月

18

No Events
七月

19

七月

20

七月

21

七月

22

No Events
七月

23

No Events
七月

24

No Events
七月

25

No Events
七月

26

No Events
七月

27

No Events
七月

28

No Events
七月

29

No Events
七月

30

No Events
七月

31

No Events

藝術家

黃狄文 - 副藝術總監

梁曉端 - 劇場構作

伍宇烈 - 藝術總監

柯志輝 - 資深舞蹈藝術家

喬楊 - 駐團藝術家

樂知靄 - 排練指導

鄺彥璋、丘善行 - 資深舞蹈藝術家

安子桓 - 舞蹈藝術家

莊綺婷 - 實習舞蹈藝術家

王佳妮 - 舞蹈藝術家、駱曉玟、姚欣玥 - 實習舞蹈藝術家

岑珮榕 - 資深舞蹈藝術家、韓淑賢 - 舞蹈藝術家

桑吉加 - 駐團編舞

鄺彥璋、丘善行 - 資深舞蹈藝術家、秦滙晉 - 實習舞蹈藝術家

加入通訊名單 收取我們的最新消息

興趣